Doelstelling

Ik wil heel graag mijn kennis, eigen wijsheid en intuïtie met je delen. Als priesteres en Vissen-vrouw vind ik het fijn om dienstbaar te zijn aan de wereld.  Wetende dat ‘de wereld’ wel heel groot is, spits ik dit toe op individuele en/of groepen vrouwen. Vanuit een diepe verbinding met het goddelijk vrouwelijke, dat mij jaren geleden geroepen heeft om vrouwen (en daarmee tevens mijzelf) te helpen in hun kracht te gaan en blijven staan. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld de vrouwelijke eigenschappen, die zacht en tegelijk zeer krachtig zijn, broodnodig heeft. In zowel mannen als vrouwen. Op mijn eigen manier probeer ik daar een steentje aan bij te dragen. Wetende dat ik op geen enkele manier de wijsheid in pacht heb en dat we bovenal van elkaar leren.

Ik verbind graag; ben graag een webweefster. Ik verbind vrouwen met elkaar in cirkels, ik verbind vrouwen met hun eigen kern en intuitie, via rituelen op maat, consulten voor meer inzicht, vieringen en andere activiteiten.

De Norne Verdandi met haar altijd wevende handen die het grote Web van het Leven weeft en daarmee een van de grote drijvende krachten onder de zichtbare wereld is en de godin Isis, de grote gevleugelde Vrouwe, die alles weet van liefde, empathie, leven, dood en vrouwen mysteriën, boven de zichtbare wereld, zijn mijn inspiratiebronnen.

De naam Verdandi's Web komt van de norne Verdandi. Er zijn in de Noordse mythologie drie vrouwelijke oerkrachten,die Nornen genoemd worden,  te weten Urd, Verdandi en Skuld, die de levensdraden spinnen, onder aan bij de bron van het leven bij de grote levensboom Yggdrassil. Urd is degene die alles weet van het verleden, van oer en van ooit; Skuld is degene die de levensdraden van de mensen tenslotte ook weer afsnijdt zodat de ziel verder kan na dit leven. Maar Verdandi is de Vrouwe van het Nu, van het Heden. Haar naam kwam vele jaren geleden naar mij toe als naam voor mijn praktijk. Omdat datgene wat ik samen met jou kan spinnen, weven, knopen, ont-knopen of nog anders, gebeurt in het nu. En iedere actie in het nu heeft gevolgen voor daarna. Verdandi vertegenwoordigt die energie. De wijsheid om in het nu samen met jou verder te weven aan jouw levensweb.